Activities

ISFL 2023 World Conference

The 18th (Golden Jubilee) World Conference of the International Society of Family Law was held in Antwerp, Belgium from 12-15 July 2023. The conference theme was ‘Rethinking Law’s Families & Family Law?’. The conference conveners were Prof. Frederik Swennen, member of the ISFL Executive Council, and Prof. Elise Goossens of the University of Antwerp, on behalf of RETHINKIN. For more information, please visit http://www.isfl2023.org/.

Estates-General on Family Law

Estates-General on the procedural position of the child - Online, 17 December 2021

Online, 17 December 2021

TOELICHTING

De Vlaamse Vereniging voor Familierecht (V. Fam.) organiseert in samenwerking met de Franstalige zustervereniging Famille et Droit en de door het FWO Vlaanderen erkende Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN_2019-2024 een Staten-Generaal inzake de procespositie van de minderjarige in het personen-, familie- en jeugdrecht.

Het programma van deze Staten-Generaal bestaat uit vijf luiken.

In het eerste luik lichten academici de actuele procespositie van de minderjarige toe. Charlotte Mol gaat in op kinderrechten. Wendy Schrama belicht vervolgens de procespositie van de minderjarige in rechtsvergelijkend perspectief, in het bijzonder in het Nederlandse recht. Verder schetsen Charlotte Declerck, Géraldine Mathieu en Sofie De Bus de procespositie van de minderjarige in het Belgische personen-, familie- en jeugdrecht. Ten slotte zet Machteld Vonk de positie van de minderjarige in het kader van alternatieve geschillenbeslechting uiteen.

In het tweede luik wordt de procespositie van de minderjarige vanuit een interdisciplinaire invalshoek benaderd. Achtereenvolgens geven Bruno Vanobbergen enerzijds en Stephanie Rap en Daisy Smeets anderzijds inzichten vanuit de pedagogische wetenschappen en de neuropsychologie weer.

In het derde luik wordt de procespositie van de minderjarige vanuit het perspectief van het kind toegelicht. Défense des enfants, en het Franstalige en het Nederlandstalige kinderrechtencommissariaat delen de ervaringen van kinderen en jongeren.

In het vierde luik geven vertegenwoordigers uit het werkveld (magistraten, advocaten, bemiddelaars en hulpverleners) de door hen ervaren tekortkomingen en knelpunten in het huidige recht en de rechtspraktijk weer en delen zij hun verwachtingen met betrekking tot het toekomstige recht.

In het vijfde en laatste luik lichten verschillende beleidsmakers hun standpunt inzake de procespositie van de minderjarige toe. Achtereenvolgens komen minister Vincent Van Quickenborne (Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee), minister Benjamin Dalle (Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media) en minister Valérie Glatigny (Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles) aan het woord.

Na elk luik wordt aan alle deelnemers de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan de sprekers en van gedachten te wisselen.

ORGANISEREND COMITÉ

Prof. dr. Elisabeth Alofs en dr. Sofie De Bus (VUB) –
Prof. dr. Charlotte Declerck (UHasselt) – Prof. dr. Géraldine Mathieu (UNamur, ULiège) –
Prof. dr. Wendy Schrama (UU)

DAGPROGRAMMA

9u00: Inleiding door dagvoorzitter Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB)

9u10: Juridisch kader en state of the art

11u15: Korte pauze

11u30: Interdisciplinaire invalshoek

12u30: Middagpauze

13u15: Perspectief van de minderjarige

 • Voorstelling sprekers
 • Dhr. Benoit van Keirsbilck (of medewerker Défense des enfants/DEI België) – Child Friendly Justice in Action (directeur Défense des enfants/ DEI België en lid van het VN-Kinderrechtencomité)
 • Dhr. Bernard De Vos (Délégué général aux droits de l’enfant)
 • Mevr. Caroline Vrijens (Vlaamse kinderrechtencommissaris)
 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

14u05: Korte pauze

14u15: Perspectief van het werkveld

 • Voorstelling sprekers
 • Mevr. Lucia Dreser (rechter Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie familie- en jeugdrechtbank en toekomstig voorzitter Hoge Raad voor de Justitie)
 • Dhr. Jacques Mahieu (Erevoorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, plaatsvervangend en werkend familierechter, gegradueerde gezinswetenschappen, opgeleid bemiddelaar)
 • Mevr. Anne Maschietto (Advocaat-Generaal Hof van Beroep te Bergen)
 • Mevr. Michèle Meganck (rechter Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, sectie familie- en jeugdrechtbank)
 • Mr. Geert Decock (advocaat)
 • Mr. Thierry Moreau (advocaat, UCLouvain, directeur du Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant)
 • Mr. Febian Aps (advocaat)
 • Mr. Véronique Schellekens (advocaat en bemiddelaar)
 • Dhr. Bruno Claessens (afdelingshoofd a.i Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank)
 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

16u05: Korte pauze

16u15: Rondetafelgesprek met beleidsmakers

 • Moderators: Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB) en Prof. dr. Géraldine Mathieu (UNamur, ULiège)
 • Dhr. Vincent Van Quickenborne (Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee)
 • Dhr. Benjamin Dalle (Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media)
 • Mevr. Valérie Glatigny (Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles)
 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

17u10: Slotwoord door de dagvoorzitter Prof. dr. Elisabeth Alofs

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en tijdstip: vrijdag 17 december 2021 van 9u tot 17u10

Plaats: Online – de Staten-Generaal kan uitsluitend live en online worden bijgewoond; er worden geen opnames gemaakt. De link om deel te nemen, wordt vooraf aan de deelnemers bezorgd.

Kostprijs: 75 EURO. Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs).

Accreditaties & Permanente vorming

 • De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique werd aangevraagd.
 • Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt alleen tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.
 • De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.

Bijkomende inlichtingen:  Dr. Sofie De Bus, Sofie.De.Bus@vub.be

Expert seminars

Expert Seminar - Online, 16 April 2021: The Right to Identity and Access to Information on Genetic Origin and Parentage

REGISTRATION INFO:

RETHINKIN_ hereby invites you to attend the 4th Expert seminar that will take place on April 16, 2021. The theme of this Expert seminar is The Right to Identity and Access to Information on Genetic Origin and Parentage. In view of the uncertainty surrounding the measures related to COVID-19 this Expert seminar will take place online via Teams.

Kindly register your attendance at this Expert seminar at the latest by March 24, 2021 by using this link. The invitations to the Teams meeting will be sent to all registered participants after this date.

Online, 16 April 2021

Conveners: Prof. dr. I. Boone (KU Leuven) and prof. dr. M. Vonk (VU Amsterdam/Universiteit Antwerpen)

RETHINKIN_ Rethinking legal kinship and family studies in the Low Countries
A Scientific Research Network (WOG) 2015-2024 of the Research Foundation Flanders

Expert Seminar

The Right to Identity and Access to Information on Genetic Origin and Parentage

PROGRAM

Online, 16 April 2021

Chair: I. Boone

09:30 Welcome and Introduction

09:45 The right to identity from an international human rights perspective

Dra. Soraya Bou-Sfia (U. Utrecht)

10:20 The right to access information about ones genetic origins in the context of medically assisted reproduction: comparative overview

Dra. Elodie Decorte (KU Leuven)

11.00 – 11.15 Coffee break

11:15 New legal paths to discover and establish genetic origins?

Prof. dr. Tim Wuyts (UHasselt and VUB)

11:50 The meaning of genes for and experiences of (intended) parents and sperm donor-conceived offspring

Dr. Astrid Indekeu (KU Leuven, Centre for Sociological Research)

12:30-13.15 Lunchbreak

Chair: M. Vonk

13:15 Counseling intended parents who consider using donor gametes

Dr. Julie Nekkebroeck, Psycholoog Centrum voor Medische Genetica, Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, UZ Brussel

13:45 The practice of registering and providing information about gamete donors and the practice of counselling children born of donor gametes, gamete donors and intended parents in the Netherlands:

– The Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting: tasks and practice.

Laura Bosch (boardmember SDKB)

– Recent evaluations of the Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Dr. Jo Dorscheidt (Rijksuniversiteit Groningen)

15.00 – 15.15 Tea break

15:15 The search for genetic family and DNA-databanks

– Fiom (Dutch centre for adoption and parentage questions)

Dr. Janneke Maas, Senior Specialist Beleid Fiom

– Het Vlaams Afstammingscentrum en DNA-databank (Flemish parentage centre and DNA-databank)

Sanne Wijnants (Vlaams Centrum voor Adoptie en KU Leuven)

16:30 Discussion and Concluding Observations

Expert Seminar - Antwerp, 11 and 12 May 2017: Parents and Children

Antwerp, 11 and 12 May 2017

Conveners: I. Boone (KU Leuven) & W.D. Kolkman (University of Groningen)

Third expert seminar on Legal Protection of the Elderly & on International Families

RETHINKIN chose “Parents and Children” as theme for its 2017 activities on drawing a Roadmap. It will study the exercise of parental responsibilities regarding the child’s person, residence and contact as well as property matters.

RETHINKIN. program

Thursday 11 May 2017

Parents & Children: the child’s person and residence

10.00     Registration & Coffee

10.30     Welcome and Introduction: What is Parenthood?

Prof. dr. Frederik Swennen (University Antwerp and RETHINKIN Chairman)

 

Session 1.  Parents & Children: General Issues

Chair: Prof. dr. M. Antokolskaia (VU Amsterdam)

10.45    Parental responsibilities in a European perspective

Prof. dr. Josep Ferrer Riba (U. Pompeu Fabra)

11.15     Children’s procedural rights (best interests, right to be heard, right to be involved in  proceedings or to initiate proceedings): a comparative overview

Prof. dr. Lieke Coenraad (VU Amsterdam)

11.45     Discussion

12.15     Lunch

 

Session 2. Exercise of parental responsibilities regarding the child’s person 

Chair: Prof. dr. G. Verschelden (Ghent University)

13.30     Exercise of parental responsibilities regarding the child’s person in Germany

Prof. dr. Anatol Dutta (University of Munich)

13.55     Exercise of parental responsibilities regarding to the child’s person in England and Wales

Prof. dr. Jens M. Scherpe (University of Cambridge)

14.20     The ECtHR and conflicts between parents

Prof. dr. Geoffrey Willems (Université Catholique de Louvain)

14.45     Discussion

15.00     Coffee break

 

Session 3. Residence and Contact 

Chair: Prof. dr. W.M. Schrama (University of Utrecht)

15.20     Residence and contact in Belgium

Prof. dr. Ingrid Boone (KU Leuven)

15.45     Residence and contact in Spain and Catalonia

Prof. dr. Monica Navarro Michel (University of Barcelona)

16.10     Joint physical custody and the subjective well-being of children and divorced parents

Prof. dr. Sofie Vanassche (KU Leuven)

16.35     Discussion

17.00     End

19.00     Dinner

 

Friday 12 May 2017

 

Parents & Children: property matters

Session 1. Children and inheritance law: intestate and compulsory shares

Chair: Prof. dr. W.D. Kolkman (University of Groningen)

10.00 Welcome and introduction by prof. dr. W.D. Kolkman (University of Groningen)

10.05 The (Proposed) Belgian Reform of Succession Law from a Child’s Perspective

Prof. dr. Charlotte Declerck (University Hasselt)

10.35 Family provision in civil law systems

Prof. dr. W.D. Kolkman (University of Groningen)

 

Session 2. Supervision: quis custodiet ipsos custodes?

11.05 Supervision of the administering of the child’s assets in the Netherlands

Mr. dr. J.H.M. ter Haar (University of Groningen)

11.35 Discussion

12.00 Concluding remarks

Prof. dr. Frederik Swennen (University Antwerp and RETHINKIN Chairman)

12.30 Lunch

Expert Seminar - Amsterdam, 12 September 2016 & Utrecht, 13 September 2016: Legal protection of the elderly: from limitation of legal capacity to empowerment (with PowerPoint presentations)

Amsterdam, 12 September 2016

Utrecht, 13 September 2016

Conveners: Masha Antokolskaia (VU Amsterdam) & Wendy Schrama (UUtrecht)

Powerpoints of the presentations of 12 September 2016

Programme:

Monday 12 September 2016

Legal protection of the elderly: from limitation of legal capacity to empowerment

 • 10.20 Welcome address by prof. dr. Masha Antokolskaia (VU Amsterdam, ACFL, the Netherlands)
 • 10.40 Key note: A comparative overview of elderly protection measures in Europe
  Adrian Ward (Scotland, Solicitor, TC Young Solicitors)

Session 1. Protecting the elderly by Adult Guardianship Measures
Chair Prof. Dr. Gerd Verschelden (University of Gent, Belgium)

 • 11.10 Protecting the elderly by Adult Guardianship Measures in Germany
  Dr. Maria Mammeri-Latzel (Guardianship judge Betreuungsgericht Berlin, Germany)
 • 11.30 Coffee break
 • 11.50 Protecting the elderly by Adult Guardianship Measures in Belgium
  Prof. dr. Frederik Swennen (University of Antwerp, Belgium)
 • 12.10 Protecting the elderly by Adult Guardianship Measures in the Netherlands
  Dr. Kees Blankman (VU Amsterdam, ACFL, the Netherlands)
 • 12.30 Comparative discussion
 • 13.00 Lunch

Session 2. Continuing powers of attorney
Chair Prof. dr. Leon Verstappen Notarial Institute RUG, the Netherlands

 • 14.00 Experiences with Continuing Powers of Attorney in the Netherlands
  Prof. dr. Wilbert Kolkman (Notarial Institute RUG, the Netherlands)
 • 14.20 Experiences with Continuing Powers of Attorney in Belgium and France
  Elisabeth Adriaanse (University of Leuven, Belgium)
 • 14.40 Experiences with Continuing Powers of Attorney in Scandinavia
  Dr. Torbjörn Odlöw (Department of Law, University of Gothenburg, Sweden)
 • 15.00 Comparative Discussion
 • 15.20 Coffee break

Session 3. Protecting the elderly by focusing on autonomy and actual capacity
Chair Dr. Kees Blankman (VU Amsterdam, ACFL, the Netherlands)

 • 15.40 Participation of elderly persons in decision-making
  Prof. dr. Tineke Abma (VU MC, the Netherlands)
 • 16.00 The legal assessment of competency
  Dr. Esther Pans (VU Amsterdam, ACFL, the Netherlands)
 • 16.20 Discussion
  Followed by Reception and dinner

Tuesday 13 September 2016

Venue: University of Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Janskerkof 12, Utrecht.

International families

Session 1. Towards a Ius Commune Casebook on International and European Family Law?

Chair Prof. dr. Masha Antokolskaia, ACFL, VU Amsterdam
10.30 Welcome and introduction by prof. dr. Frederik Swennen (University of Antwerp)
10.35 Discussion chaired by Dimitri Droshout (Ius Commune Casebook Project, KU Leuven and UM)
12.00 Lunch

Session 2. The Empowering European Families project of the ELI and the EC

Chair Prof. dr. Wendy Schrama, UCERF, UUtrecht
13.00 The EEF project explained
Prof. dr. Wendy Schrama (Utrecht University)
13.20 Reflections from a private international law perspective
Prof. dr. Mirela Župan (Strossmayer University of Osijek)
13.40 Discussion
14.10 Coffee Break
14.30 Reflections from a substantive law perspective
tbc
14.50 Discussion
15.20 A communication science perspective on awareness raising
tbc
15.40 Discussion

Session 3. Dissemination and Funding Opportunities

16.00 Launching of the open access forum www.familyandlaw.eu
Wirt Soetenhorst (Boom Juridische Uitgevers)
16.30 Funding opportunities
Dr. Jude Murrison, Research manager FAMCARE University of Antwerp
17.00 Reception

Expert Seminar - 12/13 November 2015: Family Studies' Perspectives towards Household Production and Elderly Care

Joint PhD Seminars

Joint PhD Seminar RETHINKIN_ and V.Fam. - Online, 22 March 2022

Op vrijdag 25 maart 2022 organiseerden de Vereniging voor Familierecht (V.Fam.) en de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN_ samen een besloten online doctoraatsseminarie. Dit stond open voor academici en praktijkjuristen.

Drie doctorandi werd de mogelijkheid geboden om hun (startende dan wel verder gevorderde) onderzoekswerkzaamheden toe te lichten waarna een debat werd gevoerd tussen de deelnemers.

Het programma was als volgt:

 • 13u Verwelkoming
  Prof. dr. Charlotte Declerck, Voorzitter V.Fam.
 • 13.15u Tieners, ouders en dokters: de autonomie van adolescenten in het gezondheidsrecht
  Mevr. Marie Goemaere, KU Leuven
 • 13.30u Debat
 • 13.45u Perspectieven voor de hervorming van het Belgische oorspronkelijke afstammingsrecht. Een juridisch-dogmatisch onderzoek op basis van een waardengerichte analyse van het bezit van staat, de termijnregeling en het belang van het kind
  De heer Leander Van Driessche, UGent
 • 14.00u Debat
 • 14.15u Naar een optimale rechtspositie voor broers en zussen in België
  Mevr. Maxime Dupan, UGent
 • 14.30u Debat
 • 14.45u Slotwoord
  Prof. dr. Frederik Swennen, Voorzitter RETHINKIN_
Joint PhD Seminar RETHINKIN_, V.Fam. and Famille et Droit - Brussels, 29 January 2024

Op maandag 29 januari 2024 organiseerden de Vlaamse Vereniging voor Familierecht (V.Fam.), de Franstalige Vereniging Famille et Droit en de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN_ een besloten doctoraatsseminarie. Dit seminarie stond open voor academici.

Acht doctorandi werd de mogelijkheid geboden om hun (startende dan wel verder gevorderde of gefinaliseerde) onderzoekswerkzaamheden toe te lichten waarna telkens een debat werd gevoerd tussen de deelnemers.

Het programma was als volgt:

 • 16u Verwelkoming
 • 16.15u tot 17.15u Parallelle sessies 1 en 2
 • Sessie 1
  • Anne-Sophie Vandenbosch (VUB): De positie van de schuldeiser in het erfrecht
  • Vinciane Rosenau (UC Louvain) : L’ordre public en droit patrimonial de la famille
 • Sessie 2
  • Aline Bodson (UNamur) : L’intérêt supérieur de l’enfant en et hors contexte migratoire : des approches distinctes pour des enfants semblables?
  • Dr. Anne-Catherine Rasson (UNamur): La révolution des droits de l’enfant. Une étude de la vulnérabilité particulière de l’enfant au prisme de la justice constitutionnelle belge.
 • 17.15u tot 17.30u Pauze
 • 17.30u tot 18.30u Parallelle sessies
 • Sessie 3
  • Leander Van Driessche (UGent): De (meer)waarde van waarden-expliciterend juridisch onderzoek voor een toekomstige hervorming van het oorspronkelijke afstammingsrecht verduidelijkt aan de hand van het cassatiearrest van 26 mei 2023.
  • Emilie Hermans (UHasselt-UNamur): Genderneutraal afstammingsrecht in sociaalwetenschappelijk perspectief
 • Sessie 4
  • Marie Goemaere (KU Leuven): De rechtspositie van minderjarigen in het gezondheidsrecht
  • Aurélie Cassiers (UHasselt): Vers un droit à l’enfant parfait? Recommandations provisoires
 • 18.30u Uitgeleide
 • 19.00u Diner

Participation in external seminars, conferences etc

Interuniversitaire studienamiddag: Broers en Zussen (Leuven/online, 22 oktober 2021)

Door de wet van 20 mei 2021 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen krijgen broers en zussen (biologisch en anderszins) het recht om met elkaar persoonlijk contact te onderhouden, wat ook betekent dat zij in beginsel niet gescheiden mogen worden na scheiding van de ouders of bij een plaatsing, en in beginsel dezelfde voogd krijgen.

Die nieuwe regels roepen talrijke vragen op.
Wie zijn broers/zussen? Hoe moet een verblijfsregeling worden opgesteld? Hoe kunnen broers en zussen effectief contact blijven houden? Wat is de impact in de jeugdbescherming? Wat leert een rechtsvergelijkend oogpunt?
Om deze en andere vragen te beantwoorden, organiseert de Vereniging voor Familierecht (V.Fam.) een interuniversitaire studienamiddag op 22 oktober 2021, vanaf 13u30, aan de KU Leuven. Er is ook de mogelijkheid om de studienamiddag online te volgen. Meer info en mogelijkheid tot inschrijving hier. De folder vindt men hier.

Webinar 18/09/2020: A shared interest in family legal pluralism: The potential of constructive alliances between religious and queer groups