ABOUT

RETHINKIN_ Familie en familierecht herdenken in de Lage Landen

 

Deze WOG bundelt de academische krachten van de Vlaamse Vereniging voor Familierecht met die van de Franstalige vereniging Famille & Droit en de Nederlandse Alliantie Familie & Recht om, vanuit de Lage Landen, familie en familierecht te herdenken – vandaar het acroniem RETHINKIN_ : rethinking kinship.

 

RETHINKIN_ coördineert en faciliteert het academisch onderzoek rond familie(recht) vanuit socio-juridische methoden: sociaal-theoretisch gegrond en empirisch onderbouwd juridisch onderzoek leidt tot de noodzakelijke herdefiniëring van wat familie en familierecht vandaag betekenen.

 

De activiteiten van RETHINKIN_ focussen enerzijds op kwetsbare personen: zowel minderjarigen als meerderjarigen wier belangen plaatsvervangend moeten worden behartigd op het evenwichtspunt tussen bescherming en autonomie. Anderzijds gaat aandacht naar internationale mobiliteit van families, familiemodellen en familierecht, bijvoorbeeld in verband met huwelijksmigratie of commercieel draagmoederschap.

 

Het Belgische en Nederlandse familierecht(sdenken) behoorde de afgelopen decennia tot de internationale voorhoede qua innovatie. De Lage Landen vormen aldus een goede internationale uitvalsbasis.