Als notaris, notarieel jurist, advocaat of vermogensplanner bent u vaak het eerste en soms zelfs enige aanspreekpunt in heel wat familierechtelijke dossiers. Het is hierbij belangrijk dat u niet enkel op de hoogte bent van de burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, maar ook van de voornaamste implicaties op verzekerings- en sociaalzekerheidsrechtelijk vlak. Uw cliënten beseffen immers vaak niet dat hun beslissingen op familierechtelijk vlak ook gevolgen hebben voor hun pensioenrechten en rechten in het kader van individuele en groepsverzekeringen.
Op dinsdag 24 november en donderdag 3 december organiseert de Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Knops Publishing een exclusief webinar over Pensioen- en verzekeringsrechten in het familie- en familiaalvermogensrecht. In dit webinar worden de belangrijkste aandachtspunten inzake de wisselwerking tussen deze verschillende rechtsdomeinen praktijkgericht belicht, om zo uw advies en dienstverlening ter zake te optimaliseren en uw cliënten te behoeden voor vervelende verrassingen. Sprekers van dienst zijn Prof. dr. Elisabeth Alofs en Dhr. Tim Roovers.
Het webinar is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen voor 4u juridische punten.
Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde flyer: Flyer Pensioen- en verzekeringrechten – Opleiding Notariaat i.s.m. Knops