De vakgroep PREC, afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Brussel kreeg de overheidsopdracht nr. 2019/D/19 toegekend. Deze opdracht gaat uit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en omvat een universitaire studie naar de juridische en andere moeilijkheden als gevolg van een versnippering van wetgevende bevoegdheden inzake jeugdbescherming tussen de Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschap en de federale staat. Deze opdracht werd binnengehaald en wordt uitgevoerd door Prof. dr. Elisabeth Alofs, dr. Sofie De Bus, Prof. dr. Erna Guldix en Prof. dr. Aube Wirtgen.