In het kader van de Tijdschrift voor Privaatrecht-Wisselleerstoel 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen houdt professor Charlotte Declerck op vrijdag 21 juni 2019 om 11.00 uur haar intreerede met als titel:

De hervorming van het Belgische en Nederlandse huwelijksvermogensrecht: harmonisatie door wederzijdse receptie?

De plechtigheid vindt plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw (Broerstraat 5, 9712 CP Groningen, Nederland). Declerck doceert aan de Universiteit Hasselt personen-, familie- en familiaal vermogensrecht.Zowel in Nederland als in Belgiƫ werd het huwelijksvermogensrecht hervormd. De wet van 24 april 2017 (Stb. 2017, 177) rondt een ongeveer twintig jaar geduurd hebbende moderniseringsoperatie van het huwelijksvermogensrecht in Nederland af. Met onder andere de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen als wettelijk stelsel, de invoering van economische deelgerechtigdheid bij vergoedingsvorderingen en een beperking van de positie van de schuldeisers werd het huwelijksvermogensrecht bij de tijd gebracht. Door de wet van 22 juli 2018 werden in Belgiƫ niet alleen de regels van het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten verfijnd maar werden ook het stelsel van scheiding van goederen en de bedingen die echtgenoten daaraan kunnen toevoegen beter wettelijk omkaderd.In haar intreerede zal Charlotte Declerck deze wetgeving en wetgevingsprocessen analyseren, vergelijken en evalueren teneinde een antwoord te bieden op de vraag of er sprake is van harmonisatie in het huwelijksvermogensrecht door wederzijdse receptie.Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt u verzocht zich aan te melden bij mevr. Lineke Klap-de Nooijer via het e-mailadres: l.m.klap-de.nooijer@rug.nl.Togati graag eveneens aanmelden, verzamelen om 10:45 uur precies in de kamer van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

 

Meer info